Grunderna är sig lika för ROT 2013 jämfört med tidigare år. Maximalt avdrag ligger på 50 000 kr per person och år. Det är alltså maximalt hantverkartjänster för 100 000 kr som är avdragsberättigande. I korthet så är de enda kraven att arbetet som utförs är godkänt ROT-arbete (kan vara allt från snickeriarbeten, målning, installation av värmepump, vissa markarbeten, takomläggning, renovering av badrum och mycket annat, samt att du ska ha betalat in tillräckligt med skatt under året för att ”täcka” det avdrag du vill göra.

Vem får göra ROT-avdrag 2013?

  • Den som äger och bor i en villa, ett radhus eller bostadsrätt. Du kan även göra i avdrag för arbeten på en sommarstuga (fritidshus) även om du inte är skriven där som din bostadsadress.
  • Den som betalar skatt i Sverige och har tillräcklig inkomst för att få göra sitt önskade avdrag.
  • Den som köper en tjänst som tillhör listan över avdrag som godkänns av Skatteverket.
  • Den som bor i bostadsrätt får bara göra avdrag för de jobb som sker inne i lägenheten. På utsidan anses det vara bostadsrättsföreningen som har ansvaret.
  • Den som fyllt 18 år senast under året som avdraget gäller.

Huset måste vara fem år gammalt

Avdrag får inte göras på hus som är mindre än fem år gamla. Alltså måste exempelvis huset ha byggts innan 1 mars 2008 om du vill göra ett avdrag för arbete som utförs 1 mars 2013.

ROT-avdrag gäller utomlands

Något som förvånar en del är att avdraget faktiskt får göras även för arbeten som sker utomlands. Du måste dock vara svensk medborgare och ha betalat svensk skatt för att täcka upp avdraget. Men i övrigt gäller samma regler, du anlitar en hantverkare och får sedan dra av halva kostnaden för arbetet de utför.

Hur vet man vilka arbeten som omfattas?

Generellt gäller att alla renoveringar eller om- och tillbyggnationer som görs på ett hus, inne eller på fasaden och taket, samt arbeten som görs inne i en bostadsrättslägenhet täcks av skatterabatten som ROT ger. vissa arbeten på tomten samt kringbyggnader såsom garage omfattas också, men det finns många undantag. 

Rätt inkomst krävs för maximalt avdrag

Även 2013 är ROT-avdragets tak på 50 000 kronor (du kan alltså köpa en tjänst för 100 000 kr och då få skatterabatt med 50 000). Taket är dock per person, så är ni två vuxna i hushållet och betalar för ett stort jobb kan ni dela upp fakturan och göra ROT-avdrag för 50 000 kr var. Det enda kravet för att få göra fullt avdrag är att du tjänat tillräckligt, och därmed betalat tillräckligt med skatt, under året. Var gränsen går beror på bland annat kommun, övriga avdrag, med mera.

Läs mer om ROT avdraget på Skatteverkets hemsida.